USMENI KONSEKUTIVNI PREVODI

 

Organizujete ili imate važan poslovni sastanak sa partnerima sa stranog govornog područja?

 

Imate na Vašoj manifestaciji goste iz inostranstva, ili šaljete delegaciju na neku manifestaciju u inostranstvu?

 

Organizujete ili imate stručnu obuku sa instruktorom ili učesnicima sa stranog govornog područja?

 

Pošaljite besplatan upit

Most između različitih kultura i mentaliteta

Uspeh svake dvosmerne komunikacije između aktera sa različitih govornih područja često može biti polovičan zbog razlika u kulturi i mentalitetu.

Da bi se sagovornici sa različitih govornih područja zbližili i stekli međusobno poverenje, ključno je da prevod izgovorenog sadržaja bude prilagođen kulturi i mentalitetu sagovornika koji sluša. Prevodilac predstavlja most između sagovornika iz različitih zemalja i kultura, a razliku između prosečnog i vrhunskog prevodioca predstavlja njegova sposobnost da adaptira prevod kulturi i mentalitetu svakog sagovornika.

Intuitivni konsekutivni prevodi

Naše odlično poznavanje kulture i mentaliteta ljudi sa srpskog, nemačkog i engleskog govornog područja nam omogućava da pružamo visokokvalitetne i intuitivne usluge usmenog konsekutivnog prevođenja. Ispunićete ciljeve poslovnog sastanka, stručne obuke ili druge manifestacije na zadovoljstvo svih učesnika.

Pošaljite besplatan upit za Vaš prevod

    Ako ste fizičko lice, ako Vam je potreban prevod na neki drugi jezik, prevod sa overom sudskog tumača ili izlazak sudskog tumača na teren, obratite se nekoj od prevodilačkih agencija.

    Grčića Milenka 65 | SRB – 11000 Beograd

    Telefon, WhatsApp, Viber: +381 (0)66 35 77 51

    E-mail: office@apollotransolutions.com