PISMENI PREVODI

Vašoj kompaniji je potreban visokokvalitetan i brz prevod sa srpskog na nemački (nemačkog na srpski) ili sa srpskog na engleski (engleskog na srpski) jezik za:

– web stranicu, prezentaciju, katalog, brošuru?

– tender i tendersku dokumentaciju?

– ugovor, sporazum, pravilnik ili drugi pravni dokument?

– tehničke specifikacije, tehničke listove i sl.?

– plan i program fakulteta?

– drugu stručnu dokumentaciju (IT, medicina, građevinarstvo i dr.)?

Pošaljite besplatan upit

Naše dugogodišnje iskustvo i znanje, a uz efikasno korišćenje savremenih prevodilačkih alata, garant su za visokokvalitetne i brze stručne prevode.

Prevod sa srpskog na nemački

Prevod sa nemačkog na srpski

Prevod sa srpskog na engleski

Prevod sa engleskog na srpski

Prevod sa nemačkog na engleski

Prevod sa engleskog na nemački

Radimo prevode iz sledećih stručnih oblasti:

 • Ekonomija i finansije

 • Trgovina i marketing

 • Ugovori i pravni dokumenti

 • IT i računarstvo

 • Medicina i farmacija

 • Industrija i tehničke specifikacije

 • Građevinarstvo

 • Turizam

 • Društvo i istorija

 • Politika

 • Sport i obrazovanje

Šta izdvaja odličnog od prosečnog prevodioca?

Ne postoji prevodilac koji je stručan za sve oblasti. Ipak, postoje savremeni Internet pretraživači, rečnici i softverska rešenja, koja omogućavaju kvalitetno prevođenje i najzahtevnijih dokumenata. Za svaku stručnu oblast su dostupne brojne web stranice, brošure, katalozi, tehničke specifikacije i drugi izvori informacija koji olakšavaju prevodiocu da se brzo uputi u odgovarajuću tematiku i terminologiju i da isporuči visokokvalitetan prevod.
Postoji veliki broj CAT alata (eng. Computer Aided Translation) koji – zahvaljujući memoriji prevedenih rečenica i stručnih termina – omogućavaju optimalnu brzinu, kvalitet i pouzdanost prevođenja. CAT alatima se povećava konzistentnost stručnih prevoda i poboljšava kontrola kvaliteta.

Kontrola kvaliteta

Svi naši pisani prevodi su rezultat dugogodišnjeg iskustva i znanja, a u kombinaciji sa efikasnim korišćenjem svih navedenih savremenih alata. Zahvaljujući tome, u stanju smo da za kratko vreme isporučimo visokokvalitetne prevode, čak i za složene tehničke oblasti.

Jednako bitan deo svakog prevoda je kontrola terminologije, gramatike i slovnih grešaka. Primenjujemo savremenu metodologiju i softverske alate koji obezbeđuju maksimalni kvalitet, konzistentnost, tačnost kao i minimalni broj grešaka kod svakog prevoda.

Kod primedbi ili sugestija na bilo koji naš prevod, u najkraćem roku ćemo optimizovati prevod na klijentovo maksimalno zadovoljstvo.

Grčića Milenka 65 | SRB – 11000 Beograd

Telefon, WhatsApp, Viber: +381 (0)66 35 77 51

E-mail: office@apollotransolutions.com