USMENI SIMULTANI PREVODI

 

Organizujete ili pratite uživo kongres, seminar, konferenciju, predavanje ili neku drugu manifestaciju sa učesnicima iz više govornih područja?

 

Imate tehničku obuku preko interneta na stranom jeziku, a želite da instrukcije sa obuke čujete kvalitetno, precizno i bez odlaganja?

 

Pošaljite besplatan upit

Intelektualno najzahtevniji oblik prevođenja

Usmeno simultano prevođenje se smatra intelektualno najzahtevnijim oblikom prevođenja. Ono zahteva odlično poznavanje stručne tematike i sposobnost brzog prevođenja izlaganja govornika na drugi jezik, sa kašnjenjem od najviše nekoliko sekundi. 

Na događajima sa velikim brojem učesnika, simultano prevođenje se izvodi u zvučno izolovanoj kabini, u kojoj se govor sluša preko slušalica i prevod simultano izgovara u mikrofon. Kod manifestacija iz specifičnih stručnih oblasti, u kabini se nalaze najmanje 2 prevodioca, koji nastupaju naizmenično na svakih 15-30 minuta prevođenja. To se smatra optimalnim vremenom koliko prevodilac može imati koncentraciju da bez odmora simultano sluša, analizira i prevodi.

Brzi i precizni simultani prevodi

Angažovanjem naše kompanije, obezbedićete svim učesnicima Vašeg kongresa, seminara, konferencije, obuke ili drugog tipa manifestacije brz i precizan prevod na željenom jeziku. Na Vašoj manifestaciji nećete imati gubitak vremena zbog jezičkog sporazumevanja.

Pošaljite besplatan upit za Vaš prevod

    Ako ste fizičko lice, ako Vam je potreban prevod na neki drugi jezik, prevod sa overom sudskog tumača ili izlazak sudskog tumača na teren, obratite se nekoj od prevodilačkih agencija.

    Grčića Milenka 65 | SRB – 11000 Beograd

    Telefon, WhatsApp, Viber: +381 (0)66 35 77 51

    E-mail: office@apollotransolutions.com